Premium Max

Интериорна остъклена или плътна врата

Приложение и изисквания

Работно място, отдих и култура, здравеопазване, индустрия,образование, хотели и гастрономия, обществени зони, публични институции, транспорт, жилищни


Хигиена: Антибактериално дезинфекцируем, Почиства се чрез прахосмукачка, Дезинфекцира се с вирусоцид
Дизайн: Стъкло, ламинат, лак, дърво
Технология за безопасност: Радиационна защита
Акустика: Въздушно намаляване на звука

Проекти с Premium Max

Home
 
Spacetower Kayen
 
Polygraphia