Новини

14.11.2023

„Програма за икономическа трансформация“

News detail img

На 10.11.2023 г. Алумина Елит 2003 ЕООД сключи Договор за финансиране № BG-RRP-3.006-0165-С01 "Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии" по „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Целите на инвестицията са насочени към възстановяване и развитие на икономическия потенциал за растеж и конкурентоспособността на предприятието чрез намаляване на енергийните разходи и зависимостта от свободния пазар на електроенергия.

По проекта ще бъде изпълнена дейност за изграждане на изграждане на 1 бр. нова фотоволтаична инсталация за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) в собствен имот на предприятието в гр. Велико Търново.

Изпълнението на инвестицията ще доведе до:

  •   Осигуряване на относителна независимост и гъвкавост при енергопотреблението, необходимо за осъществяване на основната дейност на предприятието
  •  Намаляване на енергийните разходи
  •   Подобряване на енергийната ефективност
  •   Намаляване на въглеродния отпечатък от дейността

Очакваните резултати от изпълнението на инвестицията са: изградена 1 бр. фотоволтаична система с батерии, с която дългосрочно ще се осигурява икономически достъпна енергия за основната дейност на Алумина Елит 2003.

Обща стойност на проекта: 569 800.00  лв., от които 284 900.00 лв. европейско съфинансиране.