Офис в квартал Чолаковци

Управител
Силвия Бузова – техн.секретар
Тел: 062 602 068
Моб. 0882 267 070
Факс: 062 602 478
e-mail: office@aluminaelit.com

Търговски офис
Георги Рачев
Тел: 062 602 488
Моб. 0888 114 115
e-mail: g.rachev@aluminaelit.com

Счетоводство
Габриела Бачикова
Тел: 062 602 468
Моб. 0886 220 550
e-mail: g.bachikova@aluminaelit.com

Производство и монтажи
Нели Димитрова
Тел: 062 647 913 (гаранционно обслужване)
Моб. 0885 808 788
e-mail: n.dimitrova@aluminaelit.com

Работно време:
От Понеделник до Петък
От 8.00ч. до 17.00ч.

Адрес:
България,
5000, ПК 9, гр.Велико Търново
кв.Чолаковци, ул.Дълга Лъка №28
GPS координати - 43.0617677 25.6224431